„W regulaminie pracy jest zapis o godzinach pracy, np. że jest wykonywana na 3 zmiany w godz. 6.00-14.00; 14.00-22; 22.00-6.00 oraz że pracownicy działu handlowego pracują 8.00-16.00, księgowość i produkcja 7.00-15.00. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy kilku pracowników z różnych działów będzie pracować od 7.30-15.30 i 6.00-14.00? Czy musimy zmieniać regulamin, czy mogą to być porozumienia z poszczególnymi pracownikami? Czy musi być to w formie pisemnej, czy wystarczy ustne uzgodnienie, a potem wykazywanie tych godzin w ewidencji pracy?”

Nie ma konieczności dokonywania zmiany w treści obowiązującego u Państwa regulaminu pracy. Wymaga zaznaczenia, że można ustalić w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie pracy, różne godziny pracy dla poszczególnych grup pracowników.

Nie można natomiast ustalać różnych godzin pracy dla pojedynczych pracowników w systemie podstawowym czasu pracy.

Konieczny pisemny wniosek pracownika

Dla sytuacji opisanej w pytaniu wyjściem jest przyjęcie rozwiązania płynącego z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.