Pracodawca musi zapewnić napoje w upalne dni

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996.60.279) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje.

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje – jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określono w rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.