Kto reprezentuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak kształtują się przepisy o pełnomocnikach i prokurentach spółki?

„Jestem właścicielką biura rachunkowego i moimi klientami są też spółki z o.o. działające w Polsce, ale z właścicielami i członkami zarządu lub prokurentami będącymi obywatelami państw obcych. Często osoby te są nieobecne w Polsce. Mam w związku z tym sporo kłopotów i wątpliwości.

pyt. a) Kto w takim momencie nieobecności może reprezentować spółkę i czy koniecznie musi być to forma pełnomocnictwa z wpisem do KRS? Chodzi o czynności takie jak podpis pod podaniem, wyjaśnienia w urzędzie skarbowym czy zusie? Pełnomocnictwo szczególne udzielone na PPS-1 bywa przez urzędy skarbowe traktowane jak jednorazowa zgoda na wyjaśnienie czegoś w urzędzie, a pełnomocnictwo ogólne jest zbyt daleko idącym pełnomocnictwem połączonym z odpowiedzialnością.

Pyt. b) W momencie zmiany zarządu bądź prokurenta, kto ma prawa reprezentowania spółki i kto podpisuje np. umowę wynajmu, pełnomocnictwa do zus, skarbówki itp. w momencie gdy nie ma jeszcze zmiany w KRS? Wprowadzenie zmian trwa nawet kilka miesięcy. Skarbówka najczęściej patrzy do KRS i mówi „to nie jest podpis Prezesa”. Jeśli nowy zarząd może reprezentować spółkę a tym samym się podpisywać pod umowami, pełnomocnictwami itp., to jaki dokument potwierdzi ich umocowanie zanim zmiany w KRS się znajdą? Spółka nie może przez kilka miesięcy ignorować wezwań z ZUS czy US.

Pyt. c) Często adres mojego biura jest adresem do odbioru korespondencji. Czy rację ma naczelnik urzędu pocztowego żądając osobistego stawienia się reprezentanta firmy z dowodem lub paszportem w celu udzielenia pełnomocnictwa do odbioru korespondencji także z sądu (głównie korespondencja z KRS)? Czy nie istnieje inny sposób potwierdzenia podpisu na pełnomocnictwie pocztowym tylko osobiste stawiennictwo, jeśli osoby z zarządu są za granicą i raczej prędko do Polski nie przyjadą?”

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd.

Jeśli zarząd jest …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.