W Dzienniku Ustaw z dnia 11 stycznia 2019 r. pod pozycją 59 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 05.12.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), zwanej dalej „ustawą o PIS”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.