MEN skierowało do opiniowania już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych z przełomu roku 2018/2019 projekt zmieniający rozp. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Zakłada on wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 01.01.2019 roku – co ma związek z planowanym w ustawie budżetowej wzrostem średniego wynagrodzenia tej grupy zawodowej o 5%.

Zgodnie z projektem wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia, czyli tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (ta grupa stanowi prawie 96% wszystkich nauczycieli), będzie wynosiło minimalnie netto (na rękę): dla nauczyciela stażysty – 2.538 zł, dla nauczyciela kontraktowego – 2.611 zł, dla nauczyciela mianowanego – 2.965 zł, dla nauczyciela dyplomowanego – 3.483 zł. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrosną także dodatki od niego zależne.

Od stycznia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wynosić: dla stażysty – 3.045 zł, dla kontraktowego – 3.380 zł, dla mianowanego – 4.385 zł, dla dyplomowanego – 5.603 zł.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego