W Dzienniku Ustaw z dnia 23 marca 2018 r. pod pozycją 603 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.