Według wstępnych szacunków Eurostat w lipcu br. eksport towarów z UE do reszty świata spadł o 11,3% r/r i wyniósł 168,5 mld EUR. Szybciej obniżył się import do UE, tj. o 16% r/r i wyniósł ok. 142,6 mld EUR. W rezultacie w omawianym miesiącu UE odnotowała nadwyżkę w handlu towarami w wysokości 25,8 mld EUR wobec +20,2 mld EUR przed rokiem.

W skali siedmiu miesięcy br. wywóz towarów poza UE spadł o 12,2% (do 1 089,7 mld EUR), a import spadł o 13,1% (do 990 mld EUR). Dodatnie saldo UE wyniosło 99,7 mld EUR wobec 101,8 mld EUR w okresie styczeń-lipiec 2019 r.

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową unijnego eksportu, zbliżone spadki notowano w przypadku dóbr przemysłowych (o 12,4%, do 902,7 mld EUR), co dóbr podstawowych (o 12,7%, do 162,2 mld EUR). Wyraźne dysproporcje notowano za to w imporcie do UE, gdzie przywóz dóbr podstawowych spadł o 25,7% (do 247,8 mld EUR), a przemysłowych o 8,4% (do 722,4 mld EUR).

W wymiarze geograficznym, wśród ważniejszych rynków eksportowych UE, dynamicznie w okresie 7 miesięcy br. obniżył się wywóz m.in. do Wielkiej Brytanii (o 20,5% r/r). Z kolei po stronie importu szczególnie głęboki spadek notowano m.in. z Rosji (o ok. 35%) i Norwegii (o ok. 24%).

W omawianym okresie wzrost eksportu odnotował tylko jeden rynek UE, tj. Irlandia (o 3,7%). Eksport z Polski z kolei spadł o 6%, czyli zdecydowanie wolniej niż wyniosła średnia dla UE.

Źródło: MR