Zobowiązaniowy charakter relacji prawnej, jakim jest stosunek pracy wymaga wyraźnego sprecyzowania obowiązków pracodawcy i pracownika. Przepisy zawarte w art. 94 k.p. stanowią

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.