„Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika w przypadku gdy: pracownik miał umowę o pracę od 02.09.2013 r. na czas nieokreślony? Rodzaj wykonywanej pracy, nauczyciel w szkole podstawowej. Złożył wypowiedzenie z pracy z dniem 01.02.2018 r. W trakcie zatrudnienia w terminie od 01.09.2014 r. do 30.08.2015 r. – (52 tygodnie) pracownica była na urlopie macierzyńskim. Od dnia 31.08.2015 r. do dnia 31.08.2018 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Jak odnieść się do sprawy urlopu wypoczynkowego w tym przypadku? Czy należy naliczyć za ten czas również urlop wypoczynkowy i wypłacić ekwiwalent? Czy tylko zadaniem pracodawcy jest w ciągu 7 dni wystawić świadectwo pracy? Jak wpisać na świadectwie pracy urlop, ponieważ pracownica była wg swojego wniosku na macierzyńskim od 01.09.2014 r. do 30.08.2015 r., czyli 52 tygodnie, a macierzyński to 20 tygodni i reszta to urlop rodzicielski, czy rozbić jej macierzyński na właściwe okresy macierzyńskiego i rodzicielskiego i tak wpisać na świadectwie pracy?”

Na wstępie warto zaznaczyć, że stosunek pracy …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.