Ustawa z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”, nakłada na pracodawców, w tym także z sektora publicznego, określone obowiązki w stosunku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej jako „PFRON”). Polegają one na uiszczaniu na konto PFRON wpłat, przy czym kwoty tych wpłat mogą zostać w konkretnych warunkach obniżone. Niektóre jednostki organizacyjne są ponadto – z mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej – zwolnione z powyższych wpłat.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.