W 2019 roku o przyjęcie do tych szkół ubiegać się będą pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ostatni absolwenci gimnazjum. Obawy związane z tzw. podwójnym rocznikiem spędzają sen z powiek samorządowcom i dyrektorom szkół. MEN uspokaja jednak, że miejsc w szkołach nie zabraknie, i prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów. W kuratoriach oświaty w całym kraju ruszyły specjalne punkty informacyjne, w których można się rozeznać w sytuacji szkół w danym województwie.

Poza wyzwaniami związanymi z rządową reformą edukacji szkoły i samorządy muszą pamiętać o innych obowiązkach, które wynikają z obowiązujących od 01.09.2018 r. zmian w przepisach oświatowych. Do 31 października dyrektorzy szkół mają obowiązek zatwierdzić program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ). Wynika on z nowego rozporządzenia MEN ustalającego zakres i warunki realizacji zajęć doradztwa zawodowego w przedszkolach, szkołach i placówkach. Regulacje te omawiane są na bieżąco w zakładce „serwis edukacyjny”.

Inną zmianę jakościową wprowadza nowe rozporządzenie określające wykaz zajęć prowadzonych z uczniami przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach. O tych przepisach, mających zagwarantować równy dostęp uczniów do wysokiej jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej jednostce oświatowej, przeczytają Państwo w zakładce „Co nowego w prawie”.

Rozwój doradztwa zawodowego to także jeden z oficjalnych priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019, ustalonych przez MEN. Inne to kształcenie wspierające kreatywność i innowacyjność uczniów oraz rozwój kompetencji cyfrowych i umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci.

Wiele wyzwań stoi także przed nauczycielami, zwłaszcza jeżeli chodzi o awans zawodowy. O zmianach w tym zakresie piszemy w zakładce „Nauczyciele”, a kompleksowe omówienie nowego stanu prawnego, obowiązującego od września tego roku, znajdą Państwo w poszczególnych działach portalu oświatowego. Warto też zwrócić uwagę na nowości w zakresie czasu pracy nauczycieli.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego