Od 01.09.2017 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu MEN z dn. 10.01.2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. poz. 89).

Powyższe zmiany wynikają z rozp. nowelizującego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.