W Dzienniku Ustaw z dnia 07.07.2017 r. pod pozycją 1348 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 07.06.2017 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.