Wstępne dane pokazują, że liczba bezrobotnych w końcu lipca br. wyniosła 869,3 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca br. spadła o 7,8 tys. osób. Oznacza to spadek o 0,9%. Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku (lipiec 2018 – czerwiec 2018) spadek ten wynosił odpowiednio 6,1 tys. osób i 0,6%. Spadek w bieżącym roku był zatem silniejszy.

Lipiec był kolejnym dobrym miesiącem na rynku pracy. Spadek liczby bezrobotnych odnotowaliśmy w 14 województwach, jednak najsilniejsze procentowe zanotowano w województwach:

  • lubuskim – o 2,9%,
  • śląskim – o 2,5%,
  • zachodniopomorski – o 1,9% oraz
  • pomorskim i warmińsko-mazurskim – w obu o 1,4%.

Jak podkreśla szefowa MRPiPS, pod koniec lipca br. liczba bezrobotnych była o 92,5 tys. niższa niż przed rokiem w tym samym czasie. To spadek o 9,6% w porównaniu do lipca 2018 r.

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu br. 5,2% i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego.

Począwszy od 1991 r., wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski.

W lipcu br. wzrosła też liczba miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy. Wyniosła ona według wstępnych danych 118,6 tys. – o 15,5 tys. oraz 15% więcej niż w czerwcu br.

źródło: MRPiPS