Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób.

Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu odnotowano aż w 14 województwach, przy czym największy odnotowany został w czterech województwach:

wielkopolskim – o 2,3% (spadek o 1 tys. osób),
łódzkim – o 2,1% (1,2 tys.),
opolskim – o 2,1% (0,4 tys.)
lubuskim – o 2% (0,4 tys.).
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych zanotowano jedynie w województwach pomorskim (wzrost o 0,2%, tj. o 77 osób) i zachodniopomorskim (o 0,1%, tj. o 30 osób).

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8%) nadal utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,5%). Przy czym w województwach opolskim i warmińsko-mazurskim wskaźnik bezrobocia obniżył się o 0,2 punktów procentowych, a w 9 województwach spadek wyniósł 0,1 punktów procentowych. Zmian nie zanotowano w województwach pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Według wstępnych danych wojewódzkich urzędów pracy, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,2 tys. – to wzrost o 0,4 tys., tj. 0,4% w porównaniu do sierpnia.

Wzrost liczby wolnych miejsc zanotowano w 11 województwach i oscylował w przedziale od 0,1 proc. w województwie podkarpackim (wzrost o 3 oferty) do 15,9% w województwie świętokrzyskim (o 0,3 tys. ofert). W pozostałych województwach nastąpił spadek liczby ofert w przedziale od 4,5% w zachodniopomorskim (spadek o 0,3 tys. ofert) do 18,4 proc. w województwie dolnośląskim (o 2,5 tys. ofert).

źródło MRPiPS