Rozmowy odbyły się z każdym ze związków oddzielnie.

Pierwsze spotkanie w terminarzu ministra wypadło w czwartek 27 czerwca br. Szef MEN zaprosił na nie przedstawicieli Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Dzień później spotkał się kolejno z reprezentantami Związku Nauczycielstwa Polskiego, a następnie z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych.

Jak tłumaczył, każdy ze związków ma nieco inne postulaty, dlatego jego celem był dialog z każdym z osobna.

Rozmawiano m.in. na temat systemu wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, czy oceny pracy nauczycieli. Dyskusja toczyła się również wokół niedawno przyjętej przez Senat nowelizacji Karty nauczyciela. Szef MEN powiedział, że choć rząd wycofał się w nowej Karcie, z krytykowanych zwłaszcza przez ZNP, nowych zasad awansu i oceny pracy nauczycieli, to potrzebny jest powrót do rozmów na ten temat.

– Jesteśmy po trzeciej turze rozmów ze związkami zawodowymi, po spotkaniu z Forum Związków Zawodowych. Tak jak i poprzednie, było to spotkanie w bardzo spokojnej atmosferze, rozmowa była merytoryczna. Myślę, że – mogę to powiedzieć – usłyszeliśmy wiele ciekawych, nowych informacji, które na poprzednich spotkaniach nie padały. Będziemy sprawdzać część uwag, które padły podczas tych rozmów” – powiedział Piontkowski na konferencji po ostatnim spotkaniu z FZZ.

Minister edukacji zapowiedział kontynuację rozmów w drugiej połowie sierpnia w ramach prac zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli.

Agata Pąchalska