Jak czytamy na stronie MEN, podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września br. i wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów wiąże się ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. Wymaga to określenia zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

W związku z tym, szef resortu edukacji przygotował i skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzanie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Projekt dotyczy zmian w takich obszarach jak:

  • podział kwoty subwencji, związany z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6 proc.
  • wsparcie dla małych szkół. Przy podziale subwencji zostanie uwzględnione dodatkowe wsparcie dla małych publicznych szkół podstawowych (w zależności od sytuacji finansowej samorządów) w wysokości ok. 190 zł na ucznia. W ramach dodatkowego podziału subwencji naliczono z tego tytułu kwotę 59,1 mln zł.
  • naliczanie kwoty ok. 1,2 tys. zł na nauczyciela stażystę, związane z wprowadzeniem świadczenia dla nauczycieli stażystów. Samorządy mają otrzymać z tego tytułu dodatkowo ok. 24 mln zł. Ze świadczenia ma skorzystać ponad 19 tys. nauczycieli stażystów.

Treść projektu dostępna jest pod tym adresem.

Agata Pąchalska