Zapowiedzi rządowe dotyczące znaczącego podwyższenia minimalnej płacy oraz minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku stały się faktem, bowiem w Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2019 r. pod pozycją 1778 opublikowano rozp. RM z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., w którym ustalone zostały kwoty najniższych dopuszczalnych świadczeń przysługujących pracownikom oraz m.in. zleceniobiorcom z tytułu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy lub innego podmiotu powierzającego pracę.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.