„W załączniku nr 3 ustawy o pracownikach samorządowych, wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych i zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w pkt h w samorządowych jednostkach organizacyjnych minimalne wymagania kwalifikacyjne dla głównego księgowego określone są według odrębnych przepisów, czyli zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Jestem dyrektorem zespołu szkół i przeglądając ogłoszenia o naborach zauważyłam, że w innych jednostkach samorządowych w naborze na stanowisko głównego księgowego wymagania dotyczące kwalifikacji były zgodne z ustawą o finansach publicznych. Nawet w naborze na stanowisko skarbnika jednej z gmin w wymaganiach niezbędnych wymienia się kwalifikacje zgodne z ustawą o finansach publicznych. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ chcę ogłosić nabór na stanowisko głównego księgowego w swoim zespole szkół.”

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.