„Czy przy wypłacie nagrody jubileuszowej, w sytuacji kiedy ulega zmniejszeniu etat, składniki wynagrodzenia zmienne (premie miesięczne i kwartalne) należy ująć w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do nowego etatu? Pracownica nabędzie prawo do nagrody w styczniu, do grudnia będzie pracować na pełny etat a od stycznia na 1/2 etatu. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz premie miesięczne i kwartalne. Proszę o hipotetyczny przykład wyliczenia nagrody przy zmianie etatu.”

Zasady i wysokość przyznawania pracownikom poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, do których zalicza się nagrody jubileuszowe, ustala się w ramach …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.