„Do niepublicznego przedszkola od września 2019 r. będzie uczęszczać dziecko, które ma opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Proszę podać jakie dodatkowe środki finansowe i w jakiej kwocie przysługują z urzędu gminy na realizację zadań wynikłych z powyższych dokumentów? Powyższe dokumenty zostały wydane w poradni psychologiczno-pedagogicznej w miesiącu czerwcu 2019 r. i zostaną złożone do urzędu gminy do 10.09.2019 r. Czy gmina ma prawo i obowiązek udzielić niepublicznemu przedszkolu dodatkowe środki finansowe już za miesiąc wrzesień 2019 r. na realizację powyższych dokumentów?”

Dodatkowe środki wynikają z treści …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.