Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Czy należy zmienić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku zapisu >>na czas nauki w gimnazjum<< przy czym uczeń jest obecnie w I klasie gimnazjum i nie będzie klasyfikowany do klasy drugiej czyli od 01.09.2017 r. będzie uczniem VII klasy szkoły podstawowej?”

Istnieje konieczność …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.