„Pracownik jest zatrudniony od 04.03.2019 r. (niepełny miesiąc pracy), dnia 02.04.2019 r. otrzymał zwolnienie lekarskie do 05.04.2019 r. Czy za dzień 02.04. należy się wynagrodzenie chorobowe – jest to 30 dzień ubezpieczenia? W jaki sposób i z jakiego miesiąca należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego? Pracownik ma wypłatę do 10-go kolejnego miesiąca (wypłata za marzec do 10 kwietnia) ma oprócz stawki godzinowej składniki zmienne (dodatek za godziny nocne). Czy wyliczając wynagrodzenie za urlop w miesiącu kwietniu należy wziąć pod uwagę tylko stałą stawkę godzinową czy także zmienne z miesiąca marca?”

W odniesieniu do pierwszego pytania rodzą się wątpliwości czy w takim przypadku zawarta umowa o pracę doszła rzeczywiście do skutku i czy choroba pracownika w pierwszym dniu zatrudnienia nie ma negatywnego wpływu na sam fakt powstania stosunku pracy, skoro pracownik siłą rzeczy do wykonywania pracy nie jest dopuszczony.

Niezależnie od powyższego, co do zasady prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi, który …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.