Obecnie Komisja Europejska szacuje wzrost polskiego PKB:

  • w 2019 r. o 4,4% (wcześniej prognozowała 4,2%) i jest to drugi wynik w Unii Europejskiej (po Malcie i na równi z Węgrami),
  • w 2020 r. o 3,6% i jest to trzeci wynik we wspólnocie (po Malcie i Rumunii).

– Gdyby wzrost PKB był dyscypliną sportową w tym roku możemy liczyć na srebro, a w przyszłym na brąz – skomentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Poza Międzynarodowym Funduszem Walutowym wszystkie liczące się instytucje międzynarodowe i banki prognozują wzrost PKB w Polsce w 2019 roku na poziomie co najmniej 4%” – dodał Kwieciński.

Komisja Europejska prognozuje dalsze umocnienie konsumpcji prywatnej w drugiej połowie 2019 roku oraz na początku 2020 roku. Nowe programy społeczne sprawiają, że rosną dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. To, w połączeniu ze wzrostem wynagrodzeń oraz korzystnymi trendami na rynku pracy, będzie zwiększać optymizm konsumentów. Wzrost inwestycji pozostanie silny w 2019 roku, między innymi dzięki inwestycjom współfinansowanym z funduszy unijnych.

Minister zwrócił uwagę, że według prognoz Komisji Europejskiej w 2019 roku Polska będzie rozwijać się prawie 9 razy szybciej niż największa gospodarka UE i nasz największy partner handlowy – Niemcy, ponad 3,5 razu szybciej niż strefa euro oraz ponad 3 razy szybciej niż UE.

Źródło: MiR