Nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy – Kodeks pracy, został zawarty w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, które opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 5 czerwca 2019 r. pod pozycją 1040. Oznacza to zatem, że aktualnie obowiązujący adres publikacyjny ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwanej dalej „k.p.”, to Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1040.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.