Kodeks Pracy 2019 E BookKodeks pracy 2019 e-book zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, uwzględniający zmiany w tym akcie prawnym wynikające z noweli obowiązującej od 1 grudnia 2018 r. oraz z ustaw zmieniających, dla których terminem wejścia w życie jest 1 stycznia 2019 r.

W publikacji omówiono zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące:

  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej – nowa możliwość prowadzenia dokumentacji kadrowej w formie elektronicznej, skrócony okres przechowywania dokumentacji (od 1 stycznia 2019 r.),
  • związków zawodowych – kwestie dotyczące zawierania koalicji związkowych oraz odmienne niż w dotychczasowych przepisach ujęcie problematyki reprezentatywności organizacji związkowej (od 1 stycznia 2019 r.),
  • obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników oraz możliwości wykonywania przez pracodawcę zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (od 1 stycznia 2019 r.),
  • zapisów o zatrudnianiu młodocianych, związane ze zmianami w ustawach oświatowych,
  • przepisów dotyczących obligatoryjnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę, a związane z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

Zaloguj się i uzyskaj dostęp do e-booka.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.