Warunki dla zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów – obowiązki dokumentacyjne.

W dzisiejszych czasach nie budzi wątpliwości fakt, że przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą nie ograniczają swojej aktywności tylko do działania na rynku lokalnym. Chęć umacniania swojej pozycji oraz zdobywania nowych rynków zbytu uzasadnia potrzebę dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak również nawiązywanie relacji handlowych z państwami trzecimi. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie warunków, jakie muszą zostać spełnione dla prawidłowego udokumentowania oraz rozliczenia eksportu towarów.

Eksport towarów został zdefiniowany na gruncie …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.