Aktualności gospodarcze

S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski

Agencja S&P w komunikacie prasowym wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowanych pracowników, zrównoważony poziom długu publicznego i prywatnego czy członkostwo w Unii Europejskiej jako...

Wokół firmy

Spadła liczba kontroli ZUS

Wprowadzone w 2017 r. przepisy zmieniły zasady typowania firm do rutynowych kontroli ZUS. W ich wyniku Zakład prowadzi kontrole w przedsiębiorstwach, w których istnieje...

Prawo pracy i ubezpieczenia

GUS opublikował tablicę średniego dalszego trwania życia

Zgodnie z art. 26 cyt. ustawy o emeryturach i rentach z FUS emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie...

Warto wiedzieć

Popularne

Kursy walut

Notowanie giełdowe