Aktualności gospodarcze

Pozytywny bilans Polski w handlu zagranicznym

W porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku br., ubiegłoroczne tempo wzrostu było wyższe od oczekiwanego o 1,2 pkt. proc. po stronie eksportu i...

Wokół firmy

Będzie nowe oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

W rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu...

Prawo pracy i ubezpieczenia

Umowy cywilnoprawne a tzw. „umowy śmieciowe”

„Generalnie tendencja dawania "śmieciówek" nie jest zgodna z przepisami Kodeksu pracy o ile praca odbywa się pod kierownictwem, w określonych godzinach i w miejscu...

Warto wiedzieć

Popularne

Kursy walut

Notowanie giełdowe