Aktualności gospodarcze

Wojna handlowa: Polska znowu zieloną wyspą?

Zgodnie z większością teorii ekonomicznych wolny handel powinien opłacać się wszystkim jego uczestnikom. Specjalizacja w produkcji towarów czy wymianie zagranicznej usług zwiększa konkurencję oraz...

Wokół firmy

Kontrola Inspekcji Sanitarnej u przedsiębiorcy – zmiany od 30.04.br.

W związku z wejściem w życie powyższej ustawy powstała konieczność nowelizacji wielu odrębnych aktów prawnych w celu dostosowania ich treści do nowej ustawy –...

Prawo pracy i ubezpieczenia

MRPiPS o projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

W dniu 29 marca 2018 r. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło uwagi na temat projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jest to...

Warto wiedzieć

Popularne

Kursy walut

Notowanie giełdowe