Aktualności gospodarcze

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Strategia ma na celu minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach, dotyczących poziomu ryzyka: refinansowania, kursowego, stopy procentowej i płynności...

Wokół firmy

Pas startowy dla początkujących przedsiębiorców – zobacz, z jakich rozwiązań możesz skorzystać

Obecnie młodzi przedsiębiorcy skorzystać mogą z wielu rozwiązań, ułatwiających początkowe prowadzenie działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na znaczne obniżenie kosztów, związanych z koniecznością...

Prawo pracy i ubezpieczenia

PPK a zasiłek macierzyński

„Jeśli ktoś jest na zasiłku macierzyńskim, to czy z zasiłku będzie pobierana składka na pracownicze plany kapitałowe?” W ocenie Autora ... (...) brak podstaw prawnych. Otóż...

Warto wiedzieć

Popularne

Kursy walut

Notowanie giełdowe