Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z  2016 r. poz. 887, z późn. zm.) Prezes GUS ogłosił tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Tablica jest podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.