Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. z dnia 17  listopada 2017 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r. kształtowało się następująco:

Województwo Przeciętne miesięczne

wynagrodzenie (w zł)

dolnośląskie 4140,76
kujawsko-pomorskie 3506,02
lubelskie 3625,04
lubuskie 3541,91
łódzkie 3712,34
małopolskie 3839,56
mazowieckie 4948,13
opolskie 3708,24
podkarpackie 3501,68
podlaskie 3583,38
pomorskie 3995,39
śląskie 4059,14
świętokrzyskie 3472,53
warmińsko-mazurskie 3456,95
wielkopolskie 3711,14
zachodniopomorskie 3681,90

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, na pierwszym miejscu pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uplasowało się woj. mazowieckie (4948,13 zł). Wynagrodzenie w tym rejonie jest o 807,37 zł wyższe niż w woj. dolnośląskim, które z pensją na poziomie 4140,76 zł zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji, oraz aż o 1491,18 zł wyższe niż w woj. warmińsko-mazurskim, któremu z wynagrodzeniem w wysokości 3456,95 zł przypadło ostatnie miejsce. Przeciętna płaca poniżej 3,6 tys. zł zanotowana została jeszcze w czterech województwach: podlaskim (3583,38 zł), lubuskim (3541,91 zł), kujawsko-pomorskim (3506,02 zł) i podkarpackim (3501,68 zł). W pozostałych województwach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie między 3,6 a 4,2 tys. zł.

Źródło: www.rcl.gov.pl, oprac.: B. Opar