„Czy poprawny i nie dyskryminujący małżeństw jest taki zapis regulaminu: – „W przypadku zatrudnienia małżeństw stosuje się ogólne zasady wypłacania świadczeń. Jeżeli na wniosek jednego małżonka cała rodzina otrzymała świadczenie, wówczas wniosek drugiego małżonka ubiegającego się w tym samym okresie rozliczeniowym o to samo świadczenie, dla tych osób uprawnionych lub na ten sam cel podlega odrzuceniu.” Gdyby małżonkowie pracowali w odrębnych zakładach to takie świadczenie by uzyskali jednocześnie, dlaczego ogranicza im się dostęp do Funduszu mimo takiego samego odpisu?”

W mojej ocenie zapis regulaminu przywołany w treści pytania jest …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.