W jakich przedsiębiorstwach istnieje obowiązek tworzenia takiego funduszu socjalnego?

„Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach jednej działalności: usługi oświatowe są prowadzone dwa przedszkola i jedna szkoła podstawowa. Aktualnie zatrudniam 27 osób na umowę o pracę, z których: 1 na urlopie wychowawczym; 2 na urlopach macierzyńskich; 2 na zwolnieniach ciążowych. Poza tym w firmie pracuje 13 nauczycieli zatrudnionych na umowy zlecenia. Jakie kwoty są przeznaczone na pracownika? Czy ta kwota zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności? Na co fundusz może być przeznaczany? Czy wydatki ponoszone w ramach funduszu socjalnego “idą w koszty pracodawcy” tj. czy można je zaksięgować w KPiR jako koszty?”

Zgodnie z treścią …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.