„Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację od gminy 75% kosztów utrzymania dzieci. Czy z tej dotacji gminnej nasza placówka może sfinansować bezdotykową kamerę do pomiaru temperatury dzieci i osób dorosłych przyprowadzających oraz odbierających dzieci z przedszkola? Koszt w granicach 10-15 tys. zł. Zakup związany z obecna sytuacją epidemiologiczną.”

Niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego są dotowane w odniesieniu do tzw. podstawowej kwoty dotacji, określającej wydatki bieżące samorządu na ucznia w placówkach wychowania przedszkolnego. W przypadku niepublicznych przedszkoli dotacja wynosi 75% wydatków samorządu na placówki wychowania przedszkolnego.

Ponadto, zgodnie z zapisami zawartymi w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.