Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej nad pracownikami, możemy zatrudnić pracownika, który przyniósł do działu kadr...

Podatnik VAT i ewidencjonowanie kosztów

Rozliczenie parafii rzymskokatolickiej i koszty uzyskania przychodu. „Parafia zgłoszona jest jako podatnik VAT. Posiada cmentarz. Przychód ewidencjonowany jest na kasie fiskalnej z tytułu sprzedaży miejsca pochówku ze stawką 8%VAT oraz tzw. pokładne ze stawką 8%....

Leasing a umowa dzierżawy maszyny

„Opis zdarzenia: Na podstawie faktury proformy z firmy XXX w dn. 13.12.2017 r. zapłacono zaliczkę na kruszarkę udarową w wysokości 421.500,00 zł netto (30% wartości maszyny). Dnia 08.12.2017 r. firma XXX wystawiła f-rę zaliczkową...

Koszty reklamy w firmie

„Koszty rozliczane w czasie. Czy mam prawo do następującego księgowania w spółce z o.o.: spółka ponosi koszty na reklamę znaku towarowego, zarejestrowanego w urzędzie patentowym. Ponosi z tym znaczne koszty reklamy, przychodami spółki jest...

Jak należy prawidłowo księgować majątek trwały?

„W ramach działalności gospodarczej (forma opodatkowania - zasady ogólne - PKPiR), podatnik buduje budynek wielorodzinny ze sprzedażą lokali mieszkaniowych. Budowę rozpoczął w 2016 roku. Gdzie powinien ujmować w zapisach księgowych zakup materiałów budowlanych, usługi...

Zakup gruntu a prawo podatkowe

Czy zakup gruntu może stanowić koszt podatkowy i czy można odliczyć VAT z faktury u notariusza? „Nasz kontrahent kupił grunt. Czy opłaty notarialne stanowią koszt podatkowy dla firmy? Czy podatek VAT od notariusza podlega odliczeniu?” Odnosząc...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej, a rozliczanie się rachunkami i podatek PIT. Jakich czynności nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą? „Jestem biegłym sądowym w zakresie wyceny nieruchomości, uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym. Nie jestem płatnikiem podatku...

Praca w kilku państwach członkowskich UE

„Proszę o szczegółowe informacje dotyczące pracy naprzemiennej w kilku państwach członkowskich UE. Co moja firma musi wykonać: co i gdzie zgłosić, na jakich formularzach i w jakich urzędach? Jestem pracodawcą i zatrudniam osoby, w...

Upoważnienie do czynności agencyjnych

„Firma X Sp. z o.o. zajmuje się ubezpieczeniami i ma podpisaną umowę z kilkunastoma towarzystwami ubezpieczeniowymi (TU). Swoje pośrednictwo firma X realizuje poprzez swoje „OWCA/OFWCA” – Osoby/Fizyczne Wykonująca Czynności Agencyjne (mające np. działalność jednoosobową,...

Zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Jakie są teraz zasady zatrudniania specjalistów w niepublicznych oraz publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych? „Czy w świetle nowych przepisów prawa konieczne jest zatrudnianie pracowników w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (od 01.09.2018 r.) na umowę o pracę? Chodzi mi...

Sprawdź, czy nie musisz sporządzać sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych dla małych i mikro jednostek, podlegających badaniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z ... (...) art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu przez biegłego...

Działalność gospodarcza za granicą

Jakie obowiązki trzeba spełnić, by prowadzić firmę w innym państwie UE? Co z podwójnym opodatkowaniem dochodów oraz z VAT? „Podatnik chce prowadzić działalność w Szwecji - tutaj wystąpił do ZUS-u o druk A1, czy tam...

Przymusowy urlop pracownika

Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Obowiązkiem pracodawcy jest ... (...) udzielenie urlopu pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo lub najpóźniej do 30...

Koszty uzyskania przychodu a PIT

„Osoba pracująca w dwóch miejscach pracy przez cały rok. Jedno miejsce pracy w miejscu zamieszkania - koszty uzyskania 111,25 zł, drugie miejsce pracy poza miejscem zamieszkania i tam koszty 139,06 zł. Jakie koszty ująć...

Podatniku sprawdź czy nie jesteś wykreślony z rejestru VAT

Choć nowe przepisy obowiązują od stycznia 2017 r. i od samego początku budzą kontrowersje, w szczególności odnośnie nieinformowania podatnika przez urząd o jego wykreśleniu, to przepisy dalej obowiązują. Organy na ich podstawie wykreślają, a firmy...

RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE)

Uwaga wszyscy przedsiębiorcy, pracodawcy, instytucje i różne organizacje. Nowe standardy w ochronie danych osobowych. „Jesteśmy biurem nieruchomości, jak w stosunku do naszej działalności wyglądają nowe przepisy RODO? Bardzo proszę o informacje co nasza firma musi...

Urlop macierzyński i wychowawczy

„Informacje dotyczące urlopu wychowawczego i macierzyńskiego. Począwszy od sytuacji, kiedy pracownica przynosi zwolnienie lekarskie w czasie ciąży, kto opłaca jej wszystkie świadczenia, do kiedy pracodawca, a kiedy już ZUS? Później jak urodzi ma 2...

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy

„Pytanie dotyczy ustalenia okresu zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zarejestrowanego na podstawie oświadczenia w PUP. Cudzoziemiec z Ukrainy ma ważną wizę od 15.08.2017 r. do 12.06.2018 r. Wjechał do Polski 26.08 2017 r., został zarejestrowany...

Świadczenia pieniężne z okazji świąt

„Pracodawca zamierza przyznać pracownikom świadczenie pieniężne z okazji zbliżających się świąt z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych, przy zachowaniu kryterium podziału na trzy grupy w zależności od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Przewidywany podział...

Dodatek wiejski na urlopie wychowawczym

„Nauczycielowi, który spełnia warunki zapisane w art. 54 KN przysługuje dodatek wiejski. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr. Czy nauczyciel, który spełnia powyższe warunki...