Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

Indywidualna ścieżka kształcenia ucznia

„Czy indywidualna ścieżka kształcenia może być wznawiana co rok? Czy jest jakiś limit czasowy? Korzystamy już dwa lata z iśk w SP i czy dziecko będzie objęte tą pomocą również w szkole średniej? Jakie...

Alternatywa Społeczna wysuwa kandydaturę Piotra Wrońskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaangażowałem się w działania AS z dwóch powodów, których nie zamierzam ukrywać – napisał w odezwie do Rodaków w styczniu 2019 roku Piotr Wroński. Jednak wtedy nikt nie przewidywał, że były oficer polskich służb specjalnych wystartuje w zbliżających się wyborach jako kandydat...

Pracownicy i okresowe badania lekarskie

„Czy pracodawca zlecający pracownikowi badania lekarskie, okresowe może od niego wymagać odrobienia godzin, w którym to badanie zostaje wykonywane, bądź wydać pracownikowi urlop mimo iż są to badania pracownicze, z tytułu służbowego? Informując go,...

Jednokrotne obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika (indywidualny rozkład czasu pracy)

„Uprzejmie prosimy o przygotowanie opinii prawnej dot. zgodności z obowiązującym prawem wdrożenia przez zarząd załączonego zarządzenia bez konsultacji ze związkami zawodowymi. A czy wprowadzenie tego przywileju nie winno być ujęte w regulaminie pracy?” Na podstawie...

Mały ZUS Plus dla części wolnych zawodów

„Czy będąc twórcą lub artystą należę faktycznie do grupy wolnych zawodów? Czy mogę korzystać od lutego 2020 r. z małego ZUS Plus? A np. radca prawny czy adwokat mimo iż należą do wolnych zawodów...

OPS-y: Sprawy dotyczące przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO)

„Czy osoba przebywająca w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy typu D (dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem) może mieć przyznane dodatkowo SUO? Na zaświadczeniu lekarza psychiatry jest wskazanie na dodatkowe, oprócz ŚDS, 12...

Tworzenie spółek zagranicznych z krajów nienależących do UE

„Jak pracować i funkcjonować spółce ukraińskiej w Polsce? Spółka ukraińska ma udziały w spółce polskiej. Żeby pracować i działać na rynku polskim musi założyć konto bankowe w Polsce. Złożyliśmy wnioski do kilku banków i...

Czy możliwy jest masowy wyjazd pracujących w Polsce obywateli Ukrainy do Niemiec?

„Czy niemiecka straż graniczna może wydać zakaz wjazdu do Niemiec obywatelowi Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę Niemiec (paszport biometryczny, karta pobytu w Polsce) i na jakiej podstawie?” W pierwszej kolejności Autor odpowiedzi pragnie zauważyć, że...

M(G)OPS-y: Opieka społeczna i przyznanie specjalistycznych usług

„Czy podopieczny ze znacznym stopniem niepełnosprawności chory na autyzm (mężczyzna, ur. w 1996 r.), który od 16.12.2019 r. uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w miejscowości X (gmina Y) może mieć przyznane przez...

Cudzoziemcy i wiza Vander Elst

„Czy obywatel Ukrainy (posiadający paszport biometryczny, kartę pobytu w Polsce) pracujący w polskiej firmie będzie mógł wyjeżdżać w podróż służbową do Niemiec bez wizy vander elst po 01.03.2020 roku?” Wiza Vander Elst wydawana jest cudzoziemcom...

Samorząd: Wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych

„Pracownicy administracyjno-obsługowi szkoły (sprzątaczka, pomoc kuchenna, kucharka, pomoc nauczyciela, intendent i konserwator), po zmianie wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem z dn. 10.09.2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej...

Pracownicze plany kapitałowe i kwota wolna od potrąceń

„Proszę o podanie kwot wolnych od potrąceń dla pracowników, którzy przystąpili do PPK (z uwzględnieniem pracowników do 26 roku życia). Jak samemu je wyliczyć? Proszę o przykłady.” Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z ... (...) ustawą...

Opłata recyklingowa za torebki i opakowania foliowe

„Czy celofan oraz woreczki z klapką klejącą (woreczki służą do pakowania m.in koszulek, T-shirtów) podlegają opłacie recyklingowej i czy trzeba się z nich w jakikolwiek sposób rozliczać?” Opłata recyklingowa została wprowadzona w celu ograniczenia...

Dokumentacja w firmie i wydanie kopii świadectwa pracy

„Czy na dzień dzisiejszy, jeżeli były pracownik zwróci się o duplikat świadectwa pracy można zrobić kserokopie świadectwa pracy znajdującego się w aktach byłego pracownika, potwierdzić za zgodność z oryginałem z datą wydania kopii?” Na tle...

Elektrownie wiatrowe i tzw. ustawa odległościowa

Tuż po rozpoczęciu nowego roku do I czytania w Komisji Infrastruktury został skierowany poselski projekt ustawy (druk nr 141) o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przytoczona ustawa w art. 4 ust....

Zarządzanie placówkami oświatowymi i wymogi dla kadry kierowniczej

„Czy osoba pełniąca obowiązki dyrektora przedszkola niepublicznego musi mieć kwalifikację zarządzania placówkami oświatowymi? Kiedyś musiała mieć ukończone jakiekolwiek zarządzanie, czy ten przepis się zmienił?” Aktem prawnym, który formułuje wymagania kwalifikacyjne wobec dyrektora przedszkola jest ... (...) rozporządzenie...

Spór między firmami i sądowe postępowanie gospodarcze

„Podpisałem umowę jako podwykonawca z głównym wykonawcą firmą X wraz z aneksem, że płatność ma być w ciągu 5 dni. Firma X nie zapłaciła trzech ostatnich faktur, więc rozwiązałem tę umowę o roboty budowlane...

Pracodawcy i BHP: Ocena ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym

„Prowadzę małe biuro projektowe, w którym zatrudniam 2 osoby do prac projektowych, biurowych. BHP-owiec powiedział, że muszę posiadać dokument ocena ryzyka na danym stanowisku pracy. Szkolenia pracownice już te osoby przeszły. Jak taki dokument...

Przepisy prawa pracy i normy BHP

„Nadleśnictwo udostępnia leśniczym kancelarie w leśniczówkach. Pracodawca nie zapewnia osobnego licznika, oraz nie zapewnia innej obsługi do utrzymania porządku wokół kancelarii jak i w niej. A jednocześnie dostarcza cały sprzęt do prawidłowego funkcjonowania biura...

Przedsiębiorcy i zakaz nieuczciwej konkurencji

„Prowadzę firmę meblową, obok mojego warsztatu jest drugi warsztat też zajmujący się meblami. Właściciel tamtego warsztatu założył monitoring bez zachowania jakichkolwiek zasad RODO, dostęp do obrazu z kamer ma każdy kto do niego przyjdzie,...