Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

Spółki cywilne tych samych wspólników

„Założenie działalności gospodarczej. Prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej z udziałem po 50% każdego z dwóch wspólników. Czy możemy założyć drugą firmę w postaci spółki cywilnej o innej nazwie z udziałem po 50% każdego...

Wynagrodzenie dyrektora/właściciela przedszkola

„Jestem właścicielką oraz dyrektorem niepublicznego przedszkola specjalnego. Pobieramy sto procent dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Jaką maksymalną kwotę wynagrodzenia mogę otrzymać z tytułu dyrektora finansowaną z dotacji na dziecko z...

Składki ZUS i koszty pracodawcy

„Prowadzę firmę jednoosobową i jestem płatnikiem składek ZUS oraz rozliczam się na warunkach ogólnych. Chciałbym zatrudnić na umowę zlecenie lub dzieło osobę, która posiada ubezpieczenie w KRUS. Jakie koszty będę musiał ponieść zatrudniając tę...

Urlop wychowawczy nauczyciela (część 16/22)

Na podstawie ... (...) art. 67d ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego...

Rozliczenie okresów nieobecności pracownika w pracy

„Proszę o informację, co powinniśmy zastosować w przypadku pracownika z wykorzystanym urlopem - powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny, czy wykazać jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna?” Zawarte w pytaniu Czytelnika informacje ... (...) nie są spójne i...

Zasady przekazywania dotacji na konto szkół

„Pewna publiczna szkoła podstawowa jest zarządzana przez zewnętrzną fundację, jednak finansowana z pieniędzy przekazanych przez gminę, fundacja dokonując zakupów wypożyczalnia czy remontów z tychże pieniędzy wystawia faktury na siebie i co w takiej sytuacji...

Umowa o pracę, czy zlecenie za szkolenie?

„Organizuję w szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły branżowej kursy udzielania pierwszej pomocy. Kurs odbywa się raz w miesiącu przez 2 godziny przez cały rok szkolny. Kurs prowadzi osoba mająca działalność gospodarczą i wystawia...

Zasiłek chorobowy z ZUS

„Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, pracuję, a w tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim i chce złożyć wypowiedzenie. Czy po ustaniu zatrudnienia, gdy jeszcze będę na zwolnieniu, będę dostawać chorobowe z...

Uwaga kierowcy! Ważne zmiany już dziś – 01.10.2018 r.

Co dokładnie zmieni się i w jakich przepisach? W dniu 04.06.2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dn. 09.05.2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz....

Regulamin i dofinansowanie z ZFŚS

„Regulamin ZFŚS w naszej jednostce przewiduje dofinansowanie do sytuacji losowych w związku z wymianą aparatu ortodontycznego, czy zakupu okularów dla dzieci pracowników. Na kogo w tej sytuacji powinien być wystawiony rachunek/faktura? Czy na pracownika,...

Umowa cywilnoprawna dla nauczyciela?

„Czy istnieją przesłanki do zatrudnienia w przedszkolu nauczyciela języka angielskiego na umowę zlecenie, jeżeli ilość godzin w miesiącu jest zmienna, a w semestrze wynosi w sumie 10 godzin? Jeżeli jest taka możliwość, to na...

Nowości w postępowaniu cywilnym od 2019 roku

Sądy mają być bliżej ludzi a to oznacza, że np. sprawa z nieuczciwą firmą z odległej dla obywatela miejscowości w Polsce ma trafiać nie do sądu właściwego dla siedziby firmy, ale do sądu najbliższego...

Od jakiej kwoty kradzież to przestępstwo?

Aktualnie o tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy z wykroczeniem w przypadku kradzieży decyduje wartość przedmiotu sprawczego w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wraz z corocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę...

Wydatkowanie dotacji oświatowych

„Czy z dotacji oświatowej przyznanej dla szkoły niepublicznej mogę pokryć koszty pobytu ucznia w bursie? Uczeń jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.” Zgodnie z ... (...) art. 2 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe - system oświaty...

Ochrona danych osobowych w poradniach

IOD i RODO w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. „Prowadzę niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (NPPP) - forma placówka oświatowa niepubliczna. Zatrudniam 4 osoby na umowę zlecenie. Przetwarzamy dane osób: dzieci i młodzieży oraz dorosłych, które się do nas...

Plan wychowawczo-profilaktyczny w szkole

„Pełnię obowiązki dyrektora szkoły od 01.09 bieżącego roku w placówce, do której "weszłam z zewnątrz", poznaję jej specyfikę i funkcjonowanie od przysłowiowej podszewki, ponadto zmagam się ze wszystkimi obowiązkami, które w większości są dla...

Urlopy nauczycieli przedszkolnych

„Ile urlopu będzie przysługiwało nauczycielowi przedszkola, który zajęcia prowadzi 1 godz. w tygodniu?” Zgodnie z ... (...) art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich, mają wymiar pensum ustalony...

Zwolnienie z podatku VAT

„Na podstawie jakiego artykułu w Polsce mogę być zwolniony z Podatku VAT 23%? Prowadzę jednoosobową działalność i nie chcę być płatnikiem VAT. Od kilkunastu lat mam komis fotograficzny - kupuję sprzęt na PCC-3 płacąc...

Sprzedaż nieruchomości i zwolnienie z podatku VAT

„Zastosowanie stawki ZW przy sprzedaży budynku. Firma zakupiła budynek (netto+VAT), na który poniosła dodatkowo nakłady pow. 30% wartości budynku. Od zakupu i nakładów został odliczony podatek VAT. Budynek został w 2015 wprowadzony do ew....

Obniżka pensum możliwa w przypadku niepełnosprawnego nauczyciela

Od 1 września 2018 r. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do ... (...) obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela. To efekt zmian w Karcie Nauczyciela, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Do tej...