W określonych prawem okolicznościach wierzyciel może dochodzić należnych mu ze strony dłużnika świadczeń w drodze postępowania egzekucyjnego. W odniesieniu do dłużników będących pracownikami stosuje się zasady egzekucji oraz postępowanie egzekucyjne, które zostały ustalone w odpowiednich przepisach Części drugiej ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.c.”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.