W Dzienniku Ustaw z dnia 22 maja 2018 r. pod pozycją 963 opublikowano obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIiR) z dn. 25.04.2018 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. Ministra Infrastruktury (MI) z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 953).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.