W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2020 r. pod pozycją 1057 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29.05.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.