Program zakłada m.in. wyposażenie oraz remont stołówek i jadalni w publicznych szkołach podstawowych. W tym roku rząd przeznaczy na ten cel 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia br.

Już 5 lutego rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tego modułu przewidziane są konkretne działania. Chodzi o doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek, a także o wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków tzw. jadalni.

Wsparcie dla danej szkoły będzie jednak udzielane w ramach jednego działania – albo na doposażenie stołówek albo wyposażenie jadalni.

O dofinansowanie mogą się starać organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Aby uzyskać dofinansowanie muszą one złożyć wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra.

Jak czytamy na stronie MEN, które realizuje moduł 3 Programu, maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują;
  • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

W tym roku na realizację Programu zostanie przeznaczonych 40 mln zł, a w sumie (w latach 2019-2023) 200 mln zł.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

Agata Pąchalska