„Nasza pracownica jest zatrudniona na stanowisku kierowniczym i w związku z tym otrzymuje dodatek funkcyjny, który nie jest pomniejszany za czas choroby i obowiązuje za czas sprawowania funkcji zgodnie z regulaminem wynagradzania. Dodatek ten nie jest wliczany do podstawy zasiłku chorobowego. Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży i otrzymywała dodatek funkcyjny w pełnej wysokości. Od 13 listopada przebywa na urlopie macierzyńskim, a na jej miejsce od 16 listopada została przyjęta inna osoba, która będzie sprawować funkcje kierownika na czas nieobecności. Czy dodatek funkcyjny będzie przysługiwał pracownicy na urlopie macierzyńskim? Czy za listopad należy ten dodatek zmniejszyć proporcjonalnie za liczbę dni kalendarzowych sprawowania funkcji (do 12.11.2018 r.)?”

Generalnie, kwestia wypłacania dodatku funkcyjnego za okres nieświadczenia pracy np. z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy ma …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.