Dnia 1 października br. weszły w życie zmiany do rozp. MRPIPS z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. poz. 956, ze zm.), wprowadzone za pośrednictwem rozp. nowelizującego, wydanego przez MRPIPS w dniu 27 września 2018 r. (Dz.U. poz. 1863).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.