Omawiamy zasady postępowania grupowego wobec nieuczciwych przedsiębiorców.

„Jak dołączyć do wspólnego, zbiorowego pozwu lub go wytoczyć wspólnie z niezadowolonymi klientami przeciwko przedsiębiorcy? Proszę o opis całego zagadnienia. Jak taki proces może wyglądać, kto tu ma większe prawa, jak to się dzieje w sądach itp.? Jest nieuczciwa firma, która wyłudza pieniądze za towary oraz usługi i od przedsiębiorców i także od konsumentów. Sama uważam się za pokrzywdzoną klientkę i już znalazłam kilka podobnie zainteresowanych osób.”

Pojęcie pozwu zbiorowego na gruncie prawa cywilnego używane jest jako określenie pozwu wnoszonego w oparciu o zasady wyznaczone w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – dalej jako: u.d.r.p.g.

Postępowanie grupowe może mieć miejsce jeżeli powództwo wytoczone zostanie …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.