„Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu od 2017 roku, przysługujący urlop 26 dni. Został zwolniony 31.05.2019 r. Jak należy sporządzać prawidłowo listę obecności dla takiego pracownika (pracuje od poniedziałku do piątku po 2 godziny)? No i jak należy wpisać w świadectwie pracy ilość wykorzystanego urlopu (wykorzystał 11 dni urlopu po 2 godziny – czyli 22 godziny)?”

Na wstępie wymaga podkreślenia, że za organizację, a w konsekwencji ustalenie dla pracownika czasu pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Wobec powyższego, o tym w jakie dni i po ile godzin w te dni będzie pracownik świadczył pracę zależy od pracodawcy. Klasycznym rozwiązaniem jest to podane w treści pytania, gdzie niepełnoetatowy pracownik zatrudniony na 1/4 etatu będzie wykonywał pracę od poniedziałku do piątku po 2 godziny. Rozwiązanie to jest jak najbardziej zgodne z przepisami prawa pracy.

Pracownik w ten sposób świadcząc pracę wypracuje normę tygodniową tj. 10 godzin przewidzianą dla ww. wymiaru czasu pracy. Można przyjąć każdy inny wariant rozkładu czasu pracy, np. zaplanować …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.