„Proszę o informację dotyczącą badań lekarskich dla pracowników, którzy przebywali na długim urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni. Czy wystarczą badania lekarskie okresowe?”

Dla przypomnienia, na pisemny wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy udziela się pracownikowi urlopu bezpłatnego. Tak stanowi art. 174 Kodeksu pracy. Przepisy prawa pracy nie limitują długości urlopu bezpłatnego. Urlop ten może być udzielony pracownikowi na dowolny czas, bowiem długość jego trwania zależy od ustaleń między stronami stosunku pracy.

Jednocześnie przepisy prawa pracy przewidują, że w sytuacji gdy pracownik …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.