Na potrzeby ustawy przyjęto definicję przedsiębiorcy – jest to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Tak więc decydujące znaczenie w uznaniu danego podmiotu za przedsiębiorcę ma faktyczny udział w obrocie gospodarczym.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.