Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Stopień awansu zawodowego Kwota bazowa Wskaźnik procentowy Średnie wynagrodzenie od 1.01.2017 r. nauczyciel stażysta 2752,92 zł 100% 2752,92 zł nauczyciel kontraktowy 2752,92 zł 111% 3055,74 zł nauczyciel mianowany 2752,92 zł 144% 3964,20 zł nauczyciel dyplomowany 2752,92 zł 184% 5065,37 zł

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku styczeń 168 godzin 2,38 zł luty 160 godzin 2,50 zł marzec 184 godzin 2,17 zł kwiecień 152 godzin 2,63 zł maj 168 godzin 2,38 zł czerwiec 168 godzin 2,38 zł lipiec 168 godzin 2,38 zł sierpień 176 godzin 2,27 zł wrzesień 168 godzin 2,38 zł październik 176 godzin 2,27 zł listopad 160...

Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2017

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w 2017 roku - 3161,77 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1185,66 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 1580,89 zł na każdą osobę zatrudnioną,...

Podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS

Okres obowiązywania Wysokość 1.01.2017 – 31.12.2017 3161,77 zł 1.01.2016 – 31.12.2016 2917,14 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dn. 01.01.2017 r. Posiadane kwalifikacje Stopnie awansu zawodowego nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2294 2361 2681 3149 2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)...

Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w roku kalendarzowym

Okres obowiązywania Wysokość 2017 r. 4263,00 zł 2016 r. 4055,00 zł 2015 r. 3959,00 zł 2014 r. 3746,00 zł 2013 r. 3713,00 zł 2012 r. 3526,00 zł 2011 r. 3359,00 zł 2010 r. 3146,00 zł 2009 r. 3193,00 zł Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne w...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość II kwartał 2017 4474,00 zł I kwartał 2017 4390,54 zł IV kwartał 2016* 4404,17 zł III kwartał 2016 4254,20 zł II kwartał 2016 4246,21 zł I kwartał 2016 4201,91 zł IV kwartał 2015* 4280,80 zł III kwartał 2015 4081,90...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Okres Wysokość II kwartał 2017 4220,69 zł I kwartał 2017 4353,55 zł IV kwartał 2016 4218,92 zł III kwartał 2016 4055,04 zł II kwartał 2016 4019,08 zł I kwartał 2016 4181,49 zł IV kwartał 2015 4066,95 zł III kwartał 2015 3895,33 zł II kwartał 2015 3854,88 zł I...

Najnowsze artykuły