Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2017 r. –...

Kwota Rodzaj odszkodowania 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego...

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopa procentowa składki (%) ...

Najnowsze artykuły