Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2017 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 170,22 zł emerytalne 16,61 zł 16,61 zł rentowe 11,06 zł 2,55 zł chorobowe – 4,17 zł w 2. roku nauki 212,78 zł emerytalne 20,77 zł 20,77 zł rentowe 13,83 zł 3,19 zł chorobowe – 5,21 zł w 3. roku...

Opłata zgłoszeniowa do NFZ w IV kw. 2017 r.

Długość przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym Opłata Wysokość opłaty w miesiącach październik-grudzień 2017 r. od 3 miesięcy do roku 20% dochodów* 902,17 zł powyżej roku do 2 lat 50% dochodów* 2255,43 zł powyżej 2...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17 zł 9% 396,38 zł październik–grudzień 2016 r. 4254,20 zł 9% 382,88 zł lipiec–wrzesień 2016 r. 4246,21 zł 9% 382,16 zł kwiecień–czerwiec 2016 r. 4201,91 zł 9% 378,17...

Roczna kwota graniczna

Okres obowiązywaniaWysokość 2016 r. 3258,00 zł 2015 r. 3204,00 zł 2014 r. 3166,00 zł 2013...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2017 42,00 zł do 50 ha 178,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 284,00 zł pow. 100 ha...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2017 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 499,28 zł 117,12 zł rentowa 8,00% 204,62 zł 48,00 zł wypadkowa2) 1,80% 46,04 zl 10,80 zł chorobowa3) 2,45% 62,67 zł 14,70 zł zdrowotna4) 9,00% 297,28 zł 297,28 zł FP5) 2,45% 62,67 zł 0,00 zł łacznie – 1172,56 zł 487,90 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1109,89 zł 473,20...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2017 r. 42,00 zł do 50 ha 89,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 195,00 zł pow. 100...

Składki osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – z podziałem na konta w 2017 r.

  Rodzaj składki - konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Osoby prowadzące działalność - opłacające składki w pełnej wysokości ubezpieczenia społeczne konto: 83101010230000261395100000 812,61 zł  749,94 zł ubezpieczenie zdrowotne konto: 78101010230000261395200000 297,28 zł 297,28...

Stawka składki na ubezpieczenia zdrowotne

Okres obowiązywaniaStawkaMaksymalna stawka podlegająca odliczeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych* od 2007 9,00% 7,75% 2006 8,75% 7,75% ...

Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

Fundusz Okres obowiązywania  2013 r. 2012 r. 2011 r. Fundusz Pracy 2,45% 2,45% 2,45% Fundusz...

Najnowsze artykuły