Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2019 - 29.02.2020 od 1.03.2020 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 599,04 zł 620,37 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 449,31 zł 465,31...

Wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Świadczenie Wskaźnik waloryzacji przyznane do dnia 29.02.2020 r. 103,56% przyznane do dnia 28.02.2019 r. 102,86% przyznane do dnia 28.02.2018 r. 102,98% przyznane do dnia 28.02.2017 r. 100,44% przyznane do dnia 29.02.2016 r. 100,24% przyznane do dnia...

Minimalna wysokość emerytur i rent od dnia 1.03.2020 r.

Świadczenie Kwota emerytura 1200,00 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna 1200,00 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 900,00 zł renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do...

Kwota bazowa

Okres Wysokość 1.03.2020 - 28.02.2021 4294,67 zł 1.03.2019 - 29.02.2020 4003,88 zł 1.03.2018 - 28.02.2019 3731,13 zł 1.03.2017 - 28.02.2018 3536,87 zł 1.03.2016 - 28.02.2017 3408,62 zł 1.03.2015 - 29.02.2016 3308,33 zł 1.03.2014 - 28.02.2015 3191,93 zł 1.03.2013 - 28.02.2014 3080,84 zł 1.03.2012 - 28.02.2013 2974,69 zł 1.03.2011 - 29.02.2012 2822,66 zł 1.03.2010 - 28.02.2011 2716,71...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2020 r.

Świadczenie Kwota dodatek pielęgnacyjny 229,91 zł dodatek dla sieroty zupełnej 432,12 zł dodatek kombatancki 229,91 zł dodatek kompensacyjny 34,49 zł dodatek za tajne nauczanie 229,91 zł

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2020 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 612,19 zł 152,26 zł rentowa 8,00% 250,90 zł 62,40 zł wypadkowa2) 1,67% 52,37 zł 13,03 zł chorobowa3) 2,45% 76,84 zł 19,11 zł zdrowotna4) 9,00% 362,34 zł 362,34 zł FP5) 2,45% 76,84 zł 0,00 zł łącznie – 1431,48 zł 609,14 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1354,64...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2020

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 3136,20 zł 780,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 4026,01 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaje odsetek Stawka odsetek w stosunku rocznym obowiązująca w 2020 r. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 8% Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% 4% Obniżona stawka odsetek za...

Stawka opłaty prolongacyjnej

Okres obowiązywania stawki Stawka opłaty od 09.10.2014 4,00% 04.07.2013 - 08.10.2014 5,00% 06.06.2013 - 03.07.2013 5,25% 09.05.2013 - 05.06.2013 5,50% 07.03.2013 - 08.05.2013 5,75% 07.02.2013 - 06.03.2013 6,25% 10.01.2013 - 06.02.2013 6,50% 06.12.2012 - 16.01.2013 6,75% 08.11.2012 - 05.12.2012 7,00% 10.05.2012 - 07.11.2012 7,25% 09.06.2011 -...

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie Kwota 2020 rok 2600,00 zł 2019 rok 2250,00 zł 2018 rok 2100,00 zł 2017 rok 2000,00 zł 2016 rok 1850,00 zł 2015 rok 1750,00 zł

Najnowsze artykuły