Miesięczne kwoty ryczałtu z uwzględnieniem limitu kilometrów

Osoby zatrudnione: Samochody osobowe - pojemność skokowa: Motocykle Motorowery do 900 cm3 pow. 900 cm3 w miejscowości do 100 tys. mieszkańców1) 156,42 zł 250,74 zł 69,06 zł 41,46 zł w miejscowości ponad 100 tys. do 500...

Miesięczne limity ryczałtów samochodowych

Miesięczny limit w km Samochód osobowy - pojemność skokowa do 900cm3 Samochód osobowy - pojemność skokowa pow. 900cm3 Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień* Ryczałt Zmniejszenie za 1 dzień* 100 52,14 zł 2,37 zł 83,58 zł 3,80 zł 150 78,21...

Diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju

Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt na dojazd 30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł Podstawa prawna: rozp. MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w...

Najnowsze artykuły