Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2018

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w 2018 roku - 3161,77 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1185,66 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 1580,89 zł na każdą osobę zatrudnioną,...

Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2018

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2665,80 zł 630,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 3554,93 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Stawki i progi podatkowe

Podstawa obliczeniapodatku Wysokość podatku ponad do   85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek  85 528 zł  15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawa zasiłku chorobowego w 2018 r.

Podstawa Okres obowiązywania Wysokość Minimalna (cały etat) 2018 r. 1725,80 zł Maksymalna – w przypadku zasiłku przysługującemu za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego 1.03.2018 r. - 31.05.2018 r. 4516,69 zł

Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego)

Kwartał Okres Wskaźnik waloryzacji IV kwartał 01.10.2018 - 31.12.2018 100,1% III kwartał 01.07.2018 - 30.09.2018 108,6% II kwartał 01.04.2018 - 30.06.2018 107,0% I kwartał 01.01.2018 - 31.03.2018  97,7% IV kwartał 01.10.2017 - 31.12.2017  100,0 % III kwartał 01.07.2017 - 30.09.2017 107,4% II kwartał 01.04.2017 - 30.06.2017 105,0% I...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2018 r. –...

Kwota Rodzaj odszkodowania 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego...

Limit jednorazowej amortyzacji tzw. dla małych podatników

Rok podatkowy Limit ustawowy Równowartość w zł 2018 50 000,00 euro 216 000,00 zł1) 2017 50 000,00 euro 215 000,00 zł2) 1) obliczana wg średniego kursu NBP, obowiązującego na 1. dzień roboczy października, w...

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku styczeń 168 godzin 2,50 zł luty 160 godzin 2,63 zł marzec 176 godzin 2,39 zł kwiecień 160 godzin 2,63 zł maj 160 godzin 2,63 zł czerwiec 168 godzin 2,50 zł lipiec 176 godzin 2,39 zł sierpień 176 godzin 2,39 zł wrzesień 160 godzin 2,63 zł październik 184 godziny 2,28 zł listopad 168...

Limity miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń 70%* 130%* 01.09.2018 - 30.11.2018 3164,80 zł 5877,40 zł 01.06.2018 - 31.08.2018 3236,00 zł 6009,70 zł 01.03.2018 - 31.05.2018 3161,70 zł 5871,70 zł 01.12.2017 - 28.02.2018 2979,00 zł 5532,30 zł 01.09.2017 - 30.11.2017 2954,50 zł 5486,90 zł 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 5659,70 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 5484,60 zł 01.12.2016 -...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2018 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 520,36 zł 122,98 zł rentowa 8,00% 213,26 zł 50,40 zł wypadkowa2) 1,67% 44,52 zł 10,52 zł chorobowa3) 2,45% 65,31 zł 15,44 zł zdrowotna4) 9,00% 319,94 zł 319,94 zł FP5) 2,45% 65,31 zł 0,00 zł łacznie – 1228,70 zł 519,28 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1163,39 zł 503,84 zł składki obowiązkowe...

Najnowsze artykuły