Podstawa wymiaru składek dla prowadzących działalność gospodarczą w 2018

Składka Podstawa wymiaru składek Obniżona podstawa wymiaru* na ubezpieczenia społeczne 2665,80 zł 630,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne 3554,93 zł ** * dla osób wymienionych w art. 18a ustawy z dnia 13.10.1998 r....

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki październik–grudzień 2017 r. 4510,86 zł 9% 405,98 zł lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17 zł 9% 396,38 zł październik–grudzień 2016 r. 4254,20 zł 9% 382,88 zł lipiec–wrzesień 2016 r. 4246,21 zł 9% 382,16 zł kwiecień–czerwiec...

Minimalna wysokość składek ubezpieczeniowych osób prowadzących działalność gospodarczą w 2018 r.

Składka Stawka Minimalna wysokość składki Minimalna wysokość składki od obniżonej podstawy1) emerytalna 19,52% 520,36 zł 122,98 zł rentowa 8,00% 213,26 zł 50,40 zł wypadkowa2) 1,80% 47,98 zł 11,34 zł chorobowa3) 2,45% 65,31 zł 15,44 zł zdrowotna4) 9,00% 319,94 zł 319,94 zł FP5) 2,45% 65,31 zł 0,00 zł łacznie – 1232,16 zł 520,10 zł łącznie składki obowiązkowe6) – 1166,85 zł 504,66 zł składki obowiązkowe...

Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2017 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 170,22 zł emerytalne 16,61 zł 16,61 zł rentowe 11,06 zł 2,55 zł chorobowe – 4,17 zł w 2. roku nauki 212,78 zł emerytalne 20,77 zł 20,77 zł rentowe 13,83 zł 3,19 zł chorobowe – 5,21 zł w 3. roku...

Wysokość odpisów za ZFŚS w roku 2018

Rodzaj odpisu Stopa odpisu Wysokość podstawa wymiaru odpisów na ZFŚS w 2018 roku - 3161,77 zł Podstawowy (na jednego zatrudnionego) 37,50% 1185,66 zł Odpisy szczególne: na jednego zatrudnionego w uciążliwych warunkach 50,00% 1580,89 zł na każdą osobę zatrudnioną,...

Stawki i progi podatkowe

Podstawa obliczeniapodatku Wysokość podatku ponad do   85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek  85 528 zł  15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 r.

Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku styczeń 168 godzin 2,50 zł luty 160 godzin 2,63 zł marzec 176 godzin 2,39 zł kwiecień 160 godzin 2,63 zł maj 160 godzin 2,63 zł czerwiec 168 godzin 2,50 zł lipiec 176 godzin 2,39 zł sierpień 176 godzin 2,39 zł wrzesień 160 godzin 2,63 zł październik 184 godziny 2,28 zł listopad 168...

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r.

Podstawa obliczenia podatku w 2018 r. Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym PIT za 2018 rok ponad do 8000 zł 1440 zł 8000 zł 13 000 zł 1440 zł – 13 000 zł 85 528 zł 556,02 zł 85 528...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2017 r.

Świadczenie Kwota dodatek pielęgnacyjny 209,59 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 314,39 zł dodatek dla sieroty zupełnej 393,93 zł dodatek kombatancki 209,59 zł dodatek kompensacyjny 31,44 zł dodatek za tajne nauczanie 209,59 zł

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2016 - 28.02.2017 od 1.03.2017 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 563,05 zł 565,53 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 422,32 zł 424,18 zł Renta rodzinna,...

Najnowsze artykuły