Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 01.12.2017 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 170,22 zł emerytalne 16,61 zł 16,61 zł rentowe 11,06 zł 2,55 zł chorobowe – 4,17 zł w 2. roku nauki 212,78 zł emerytalne 20,77 zł 20,77 zł rentowe 13,83 zł 3,19 zł chorobowe – 5,21 zł w 3. roku...

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2017 r. 42,00 zł do 50 ha 89,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 195,00 zł pow. 100...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2017 r.

Świadczenie Kwota dodatek pielęgnacyjny 209,59 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 314,39 zł dodatek dla sieroty zupełnej 393,93 zł dodatek kombatancki 209,59 zł dodatek kompensacyjny 31,44 zł dodatek za tajne nauczanie 209,59 zł

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31 zł od 01.03.2011 r. 611,67 zł od 01.03.2010 r. 593,28 zł od 01.03.2009 r. 567,08...

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2016 - 28.02.2017 od 1.03.2017 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 563,05 zł 565,53 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 422,32 zł 424,18 zł Renta rodzinna,...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2017 r. –...

Kwota Rodzaj odszkodowania 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego...

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Okres Podstawa wymiaru* Stawka Wysokość składki lipiec–wrzesień 2017 r. 4477,18 zł 9% 402,95 zł kwiecień–czerwiec 2017 r. 4390,54 zł 9% 395,15 zł styczeń–marzec 2017 r. 4404,17 zł 9% 396,38 zł październik–grudzień 2016 r. 4254,20 zł 9% 382,88 zł lipiec–wrzesień 2016 r. 4246,21 zł 9% 382,16 zł kwiecień–czerwiec 2016 r. 4201,91 zł 9% 378,17...

Kwota bazowa

Okres Wysokość 1.03.2017 - 28.02.2018 3536,87 zł 1.03.2016 - 28.02.2017 3408,62 zł 1.03.2015 - 29.02.2016 3308,33 zł 1.03.2014 - 28.02.2015 3191,93 zł 1.03.2013 - 28.02.2014 3080,84 zł 1.03.2012 - 28.02.2013 2974,69 zł 1.03.2011 - 29.02.2012 2822,66 zł 1.03.2010 - 28.02.2011 2716,71 zł 1.03.2009 - 28.02.2010 2578,26 zł 1.03.2009...

Najnowsze artykuły