Stawki składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1.03.2017 r.

Podstawa wymiaru składki Ubezpieczenie Sposób finansowania płatnik ubezpieczony w 1. roku nauki 168,83 zł emerytalne 16,48 zł 16,48 zł rentowe 10,97 zł 2,53 zł chorobowe – 4,14 zł w 2. roku nauki 211,03 zł emerytalne 20,60 zł 20,60 zł rentowe 13,72 zł 3,17 zł chorobowe – 5,17 zł w 3. roku...

Dodatki do emerytur i rent od dnia 1.03.2017 r.

Świadczenie Kwota dodatek pielęgnacyjny 209,59 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 314,39 zł dodatek dla sieroty zupełnej 393,93 zł dodatek kombatancki 209,59 zł dodatek kompensacyjny 31,44 zł dodatek za tajne nauczanie 209,59 zł

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne

Okres obowiązywania1) Kwota miesięcznej składki na ubezpieczenie: wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie emerytalno-rentowe2) Wielkość gospodarstwa Miesięczna składka II kwartał 2017 r. 42,00 zł do 50 ha 89,00 zł pow. 50 ha do 100 ha 195,00 zł pow. 100...

Kwota bazowa dla nauczycieli

Okres obowiązywania Stawka od 1 stycznia 2017 2752,92 zł od 1 stycznia 2013 2717,59 zł od 1 stycznia 2012 2618,10 zł od 1 września 2012 2717,59 zł  

Renta socjalna

Okres Wysokość od 01.03.2017 r. 840,00 zł od 01.03.2016 r. 741,35 zł od 01.03.2015 r. 739,58 zł od 01.03.2014 r. 709,34 zł od 01.03.2013 r. 698,17 zł od 01.03.2012 r. 671,31 zł od 01.03.2011 r. 611,67 zł od 01.03.2010 r. 593,28 zł od 01.03.2009 r. 567,08...

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Świadczenie Kwota maksymalnego zmniejszenia za okres: 1.03.2016 - 28.02.2017 od 1.03.2017 Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 563,05 zł 565,53 zł Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 422,32 zł 424,18 zł Renta rodzinna,...

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej 1.04.2017 r. –...

Kwota Rodzaj odszkodowania 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego...

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dn. 01.01.2017 r. Posiadane kwalifikacje Stopnie awansu zawodowego nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2294 2361 2681 3149 2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)...

Limit miesięcznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej

Okres obowiązywania Wysokość 01.06.2017 - 31.08.2017 3047,50 zł 01.03.2017 - 31.05.2017 2953,30 zł 01.12.2015 - 28.02.2017 2838,60 zł 01.09.2016 - 30.11.2016 2813,40 zł 01.06.2016 - 31.08.2016 2927,10 zł 01.03.2016 - 31.05.2016 2846,90 zł 01.12.2015 - 29.02.2016 2726,80 zł 01.09.2015 - 30.11.2015 2698,50 zł 01.06.2015 - 31.08.2015 2838,50 zł 01.03.2015...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku

Okres Wysokość II kwartał 2017 4474,00 zł I kwartał 2017 4390,54 zł IV kwartał 2016* 4404,17 zł III kwartał 2016 4254,20 zł II kwartał 2016 4246,21 zł I kwartał 2016 4201,91 zł IV kwartał 2015* 4280,80 zł III kwartał 2015 4081,90...

Najnowsze artykuły